Vật Vờ Studio

Kênh youtube công nghệ cá nhân chia sẻ các video hay về Game, ứng dụng trên hệ điều hành di động. Bên cạnh đó còn có các video review, trên tay sản phẩm vv.. mong sẽ giúp chia sẻ được nhiều điều hay tới cộng đồng công nghệ :3

Vietnam

Country

Lifestyle  +1

Channel Category

18 Apr 2009

Created Date
Subscribers 1.86 M
Views 778.50 M
Videos 4.32 K

Unlock & Get the complete report for youtube channel

Track this channel and the complete analytics of the channel with detailed insights on the Subscriber, Engagement, Content Posted etc

Subscriber Analysis

 • Monthly Growth Rate
 • Geographical Distribution
 • Influential Subscribers
 • Also Subscribed-to
 • Gender Distribution
 • Age Distribution
 • Topics they are interested in
 • Engagement Analysis

 • Video Categories vs Video Views
 • Video Categories vs Viewer Reaction (Likes & Dislikes)
 • Video Categories vs Comments
 • Upload Frequency vs Video Views
 • Upload Frequency vs Comments
 • Best Day to Upload
 • Best Hour of the Day to Upload
 • Comments By Day Of Week Upload
 • Comments By Hour Of Day Upload
 • Content Analysis

 • Monthly Views Growth Rate
 • Popular Hashtags
 • Recent Hashtags
 • Monthly Subscription vs Monthly Views
 • All Videos

 • Most Viewed
 • Most Commented
 • Most Liked
 • Recent Videos
 • Channels Similar To Vật Vờ Studio YouTube Channel
  SlenderMan™

  10 Jan 2017

  2.58 B 4.44 M 1.25 K
  PewPew Studio

  20 Sep 2012

  302.66 M 3.48 M 2.1 K
  Đậu Phộng TV

  06 Sep 2016

  431.40 M 2.27 M 104
  Báo Thanh Niên

  08 Apr 2016

  1.50 B 2.21 M 15.64 K
  Install our FREE Chrome Extension

  Get the key metrics for any Channel or any Video right inside Youtube.com