ĐÔNG TÂY PROMOTION ...

5.95 M Subscribers
3.68 B Views

Vietnam

Country

17 Dec 2014

Created Date

Film & Entertainment  +1

Channel Category
7.60 K Videos
About:

Đông Tây Promotion là công ty sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện Công ty Đông Tây Promotion đặt trọng tâm vào các dịch vụ chính yếu bao gồm sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện với các thể loại như: Trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế, các chương trình giải trí Âm nhạc, các sự kiện thể thao, các chương trình tạp kỹ… ► Website: http://www.dongtay.com/ ► Fanpage: https://www.facebook.com/DongTayPromotion ► Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dongtaypromotionofficial ► Bí mật đêm chủ nhât: http://bit.ly/bimatdemchunhat ► Hàng xóm lắm chiêu: http://bit.ly/hangxomlamchieu ► Bước nhảy ngàn cân: http://bit.ly/buocnhayngancan ► Hội ngộ danh hài: http://bit.ly/dongtaypromotion ► Lần theo dấu vết: http://bit.ly/lantheodauvet

Monthly Subscriber Growth Rate of ĐÔNG TÂY PROMOTION ...
Video Views Growth Rate of ĐÔNG TÂY PROMOTION ...
ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Demographics
Demographics data for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Subscriber Analysis
Subscriber analysis for this channel is available for our customers.
Sign Up
Subscriber Rank Growth
Viewership Rank Growth
Subscribers of this channel Also Subscribed To
Also Subscribed To for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Popular Videos Watched by ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Subscribers
Subscriber Also Watched for this channel is available only for Subscribed users. Pls.
Sign Up
Channels Similar To ĐÔNG TÂY PROMOTION ... YouTube Channel
Người Nổi Tiếng

29 Oct 2015

266.34 M 1.7 M 1.66 K
KHÓC CƯỜI 24H ĐƯ...

25 Sep 2016

149.38 M 662.0 K 358
Hoàng Dương AOK

31 May 2014

241.37 M 536.0 K 208
Hãng Phim Lê Bảo T...

13 Sep 2012

325.19 M 439.0 K 105
Install our FREE Chrome Extension

Get the key metrics for any Channel or any Video right inside Youtube.com