ĐÔNG TÂY PROMOTION ...

1,476 +16

Subscriber Rank

696 +5

Viewer Rank

Vietnam

Country

17 Dec 2014

Joined Date

Film & Entertainment

Channel Category

$ 1.3 M - 7.66 M

Estimated Lifetime Revenue
About:

Đông Tây Promotion là công ty sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện Công ty Đông Tây Promotion đặt trọng tâm vào các dịch vụ chính yếu bao gồm sản xuất các chương trình truyền hình, quản lý dự án và tổ chức sự kiện với các thể loại như: Trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế, các chương trình giải trí Âm nhạc, các sự kiện thể thao, các chương trình tạp kỹ… ► Website: http://www.dongtay.com/ ► Fanpage: https://www.facebook.com/DongTayPromotion ► Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dongtaypromotionofficial ► Bí mật đêm chủ nhât: http://bit.ly/bimatdemchunhat ► Hàng xóm lắm chiêu: http://bit.ly/hangxomlamchieu ► Bước nhảy ngàn cân: http://bit.ly/buocnhayngancan ► Hội ngộ danh hài: http://bit.ly/dongtaypromotion ► Lần theo dấu vết: http://bit.ly/lantheodauvet

Views 2.56 B
Subscribers 4.50 M
Videos 6.82 K
Network -
Monthly Subscriber Growth Rate of ĐÔNG TÂY PROMOTION ...
Video Views Growth Rate of ĐÔNG TÂY PROMOTION ...
ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Demographics
Demographics data for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Already Signed up ? Click here to view the Channel Demographics
ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Subscriber Analysis
Subscriber analysis for this channel is available for our customers.
Sign Up
Already Signed up ? Click here to view the Subscriber Analysis
Subscriber Rank Growth
Viewership Rank Growth
Subscribers of this channel Also Subscribed To
Also Subscribed To for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Already Signed up ? Click here to view the Also Subscribed To
Popular Videos Watched by ĐÔNG TÂY PROMOTION ... Channel Subscribers
Subscriber Also Watched for this channel is available only for Subscribed users. Pls.
Sign Up
Already Signed up ? Click here to view the Subscriber Also Watched
Channels Similar To ĐÔNG TÂY PROMOTION ... YouTube Channel
Người Nổi Tiếng

29 Oct 2015

219.34 M 729.64 K 1.85 K
KHÓC CƯỜI 24H ĐƯ...

25 Sep 2016

128.18 M 619.37 K 206
Hoàng Dương AOK

31 May 2014

255.62 M 520.85 K 282
Hãng Phim Lê Bảo T...

13 Sep 2012

299.18 M 409.67 K 107
Install our FREE Chrome Extension

Get the key metrics for any Channel or any Video right inside Youtube.com