Kênh truyền hình S...

1,999 +82,371

Subscriber Rank

49,789 -41

Viewer Rank

Vietnam

Country

17 May 2012

Created Date

Film & Entertainment 

Channel Category

$ 26.81 K - 201.2 K

Estimated Lifetime Revenue
About:

SNTV - Kênh truyền hình giải trí thế hệ mới ✦ Xem SNTV tại tần số phát sóng của kênh là 140:125mHz, vị trí phát sóng trên hệ thống cáp analog thứ tự số 7, vị trí kênh trên hệ thống cáp kỹ thuật là số 6. ✦ Chi tiết Website: http://sntv.vn ✦ Face: https://www.facebook.com/SntvSctv6 ✦ Youtube: https://www.youtube.com/user/SntvTelevision ✦ Google Plus: https://plus.google.com/+SNTV ✦ Email: info@sntv.com.vn ✦ Tel: (08) 3933 3688

Subscribers 141.0 K
Views 67.1 M
Videos 1.4 K
Network -
Monthly Subscriber Growth Rate of Kênh truyền hình S...
Video Views Growth Rate of Kênh truyền hình S...
Kênh truyền hình S... Channel Demographics
Demographics data for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Kênh truyền hình S... Channel Subscriber Analysis
Subscriber analysis for this channel is available for our customers.
Sign Up
Subscriber Rank Growth
Viewership Rank Growth
Subscribers of this channel Also Subscribed To
Also Subscribed To for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Popular Videos Watched by Kênh truyền hình S... Channel Subscribers
Subscriber Also Watched for this channel is available only for Subscribed users. Pls.
Sign Up
Channels Similar To Kênh truyền hình S... YouTube Channel
BB&BG Entertainment

15 May 2010

458.45 M 1.83 M 96
POPS TV VIETNAM

26 Mar 2013

820.16 M 1.79 M 1.48 K
YAN News

19 Oct 2013

848.29 M 1.64 M 4.19 K
Install our FREE Chrome Extension

Get the key metrics for any Channel or any Video right inside Youtube.com