Vinamilk

9,607 -53

Subscriber Rank

1,220 +37

Viewer Rank

Vietnam

Country

14 Oct 2014

Created Date

Cooking & Health  +1

Channel Category

$ 723.77 K - 5.43 M

Estimated Lifetime Revenue
About:

Kênh Youtube chính thức của Vinamilk là nơi cập nhật tất cả những video mới nhất của Tập đoàn Vinamilk Việt Nam. Tại địa chỉ www.youtube.com/user/vinamilk, bạn sẽ tìm thấy tất cả những video thông tin về Vinamilk, những đoạn phim quảng cáo, sản phẩm hay những chương trình truyền thông của chúng tôi được thể hiện một cách trực quan và sống động nhất. Về Vinamilk, chúng tôi là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam với sứ mệnh cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất. Hoạt động dựa trên các giá trị cốt lõi “Chính trực – Tôn trọng – Công bằng – Đạo đức – Tuân thủ”, tầm nhìn của Vinamilk chính là trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người. ------ Liên hệ Email chính vinamilk@vinamilk.com.vn Liên quan tới bản quyền kênh liên hệ : kenhvideovinamilk@gmail.com

Subscribers 1.31 M
Views 1.81 B
Videos 779
Network -
Monthly Subscriber Growth Rate of Vinamilk
Video Views Growth Rate of Vinamilk
Vinamilk Channel Demographics
Demographics data for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Vinamilk Channel Subscriber Analysis
Subscriber analysis for this channel is available for our customers.
Sign Up
Subscriber Rank Growth
Viewership Rank Growth
Subscribers of this channel Also Subscribed To
Also Subscribed To for this channel is available only for Subscribed users. Pls
Sign Up
Popular Videos Watched by Vinamilk Channel Subscribers
Subscriber Also Watched for this channel is available only for Subscribed users. Pls.
Sign Up
Channels Similar To Vinamilk YouTube Channel
officialpsy

04 Oct 2010

7.20 B 13.6 M 88
FAP TV

27 Feb 2014

3.79 B 9.77 M 425
YouTube Help

04 May 2007

63.12 M 7.43 M 120
THVL Giải Trí

20 Feb 2016

3.24 B 3.61 M 17.66 K
Install our FREE Chrome Extension

Get the key metrics for any Channel or any Video right inside Youtube.com